Godziny pracy i kontakt:

Pon. – Pt.: 7:00 – 22:00
Sob. – Niedz.: 9:00 – 15.00

Image Alt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dalej zwana „Polityką prywatności”

Ochrona Twojej sfery prywatnej i Twoich dóbr osobistych jest dla nas bardzo ważna, dlatego też poniżej wyjaśniamy sposób, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty internetowej i powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych działań internetowych, takich jak np. nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie „ofertą internetową”).

 • Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych jest spółka:

SPORT CONNECTIONS SPÓŁKAOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄsiedzibąWoli Gołkowskiej przy ul. Płaczącej Wierzby 158, kod pocztowy 05-503, KRS: 0000914635, REGON: 389652860, NIP: 1231498466 prowadzącą działalność pod marką Holistic Sport Clinic.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Listownie na adres: ul. Płaczącej Wierzby 158, 05-503 Wola Gołkowska

Telefonicznie: 533 908 102

Przez E-mail: biuro@holisticsportclinic.pl

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej oferty internetowej zasadniczo tylko w celu koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej oraz naszych treści i usług.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji lub zgłoszeń, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Zbieranie informacji o ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się również w oparciu o poniższe przepisy
w przypadkach, w których w Polityce prywatności nie podano podstawy prawnej:

• Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – w szczególności w celach marketingowych,

• Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy. Przepis ten jest podstawą prawną w przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. gdy zwracasz się do nas z pytaniami dotyczącymi naszych produktów i usług,

• Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. realizacji praw osób, których dane dotyczą,

 • W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe

Zbieramy informacje:

1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze formularze na stronie internetowej, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie lub jakichkolwiek innych środków lub usług,

2. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, portalu klienta lub usług,

3. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład organy państwowe, partnerów lub pozyskiwane przez nas z publicznie dostępnych źródeł.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii, co jednak nie oznacza, iż we wszystkich ww. przypadkach zebrane informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby.

 • Jakie dane na Twój temat gromadzimy

W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe, nie wszystkie wymienione informacje są zawsze gromadzone, a poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.

Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

• Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, korzystasz z niej, wypełniasz wszelkie formularze w Portalu Klienta programu CRM Hubeg, u naszych pracowników lub partnerów lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez nas.

• Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszych produktów lub usług.

• Kiedy używasz mediów społecznościowych, lub kiedy uczestniczysz w promocjach lub badaniach ankietowych i innych działaniach prowadzonych przez Klub na miejscu lub za pomocą stron internetowych lub mediów społecznościowych.

• Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badania ankietowego, w tym w mediach społecznościowych.

 • Informacje, które nam przekazujesz obejmują:

Dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać.

 • Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny:

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystania z Portalu Klienta programu CRM Hubeg na naszych stronach internetowych, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

• Informacje techniczne, w tym informacje o Twoim urządzeniu, informacje związane z Twoją siecią i oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem, informacje dzięki którym możesz się zalogować do Twojego profilu, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;

• Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub których szukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się z naszym biurem obsługi klienta.

 • Usuwanie danych i okres ich przechowywania

W zakresie okresu przechowywania danych i ich usuwania obowiązują poniższe postanowienia:

• Twoje dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tylko przez okres wymagany do realizacji celu, w jakim są przechowywane,

• Też poza tym okresem o którym mowa powyżej, jeśli jest to przewidziane w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach stanowionych na poziomie europejskim lub krajowym, których należy przestrzegać,

• Też gdy są one przetwarzane na podstawie uzasadnionego naszego interesu, nie dłużej jednak, niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów,

Po upływie okresu przechowywania przewidzianego w powyższych normach nastąpi usunięcie lub anonimizacja Twoich danych, chyba że z innych przyczyn zachodzi konieczność ich dalszego przechowywania. Do usunięcia danych osobowych dochodzi, gdy nie stanowi to naruszenia okresów przechowywania przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami umowy oraz nie ma powodu, by uznać, że ich usunięcie naruszyłoby Twoje uzasadnione interesy, a także gdy usunięcie nie spowoduje niewspółmiernych nakładów z uwagi na szczególny sposób przechowywania danych.

 • Udostępnianie oferty internetowej i tworzenie plików dziennika.
 • Opis i zakres przetwarzania danych.

W każdym przypadku gromadzimy samodzielnie lub za pośrednictwem naszego dostawcy usług hostingowych szereg ogólnych danych i informacji dotyczących systemu komputera, za pomocą którego wywołujesz usługę. Gromadzone mogą być wtedy następujące dane:

• data i godzina wyświetlenia strony internetowej/oferty internetowej

• strona internetowa, z której nastąpiło przejście do naszej oferty internetowej (np. poprzednia strona internetowa, hiperłącze itp.)

• wywołane przez Ciebie strony internetowe dotyczące naszej oferty internetowej

• status dostępu (plik przekazany, nie znaleziono pliku)

• ilość przesłanych przez Ciebie danych

• system operacyjny, z którego korzystasz

• rodzaj i wersja przeglądarki, z której korzystasz

• Twój dostawca usług internetowych

• Twój adres IP, przydzielany Twojemu komputerowi przez Twojego dostawcę usług internetowych podczas ustanawiania połączenia z internetem.

Dane te są przechowywane tymczasowo w plikach dziennika na serwerze. Przechowywanie tych danych w sposób połączony z innymi danymi osobowymi na Twój temat jest wykluczone.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Cel przetwarzania danych

Gromadzenie i przechowywanie danych jest wymagane do celów udostępniania oferty internetowej, by zagwarantować jej funkcjonalność i móc w prawidłowy sposób dostarczać treści oferty internetowej. Dane służą też do optymalizacji oferty internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadzamy analizy danych do celów 6 marketingowych. Powyższe cele mieszczą się także w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów wymagających przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Okres przechowywania

Usuwamy dane, gdy tylko przestają być wymagane do osiągnięcia celu, w jakim je gromadzimy. Dane przechowywane w ramach plików dziennika są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni. Przechowywanie Twoich danych przez dłuższy okres jest możliwe. W takim przypadku usuwamy lub anonimizujemy Twój adres IP, dzięki czemu przyporządkowanie ich do klienta nie jest możliwe.

 • Korzystanie z plików cookie
 • Stosowanie plików cookie w ramach oferty internetowej

W ramach naszej oferty internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej lub też zapisywane przez nią w Twoim systemie komputerowym. Pliki cookie są zapisywane, kiedy włączasz jakąś stronę internetową. Plik cookie posiada charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego uruchomienia określonej strony internetowej. Tymczasowe pliki cookie lub tzw. pliki cookie sesji to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej i zamknięciu przeglądarki. W tego typu plikach cookie zapisywana jest np. zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania. Jako pliki „permanentne”, „trwałe” lub „stałe” określa się pliki cookie, które są zapisywane także po zamknięciu przeglądarki. W taki sposób można zapisać np. status logowania, jeżeli użytkownik odwiedzi sklep internetowy po kilku dniach. W tego typu plikach cookie mogą zostać zapisane także zainteresowania użytkownika, które wykorzystywane są do celów badania zasięgu oferty oraz celów marketingowych. W przypadku wywołania strony internetowej przez to samo urządzenie końcowe plik cookie jest odsyłany do strony internetowej, która go utworzyła (first party cookie) lub do innej strony internetowej, z której pochodzi (third party cookie). Z pomocą pliku cookie określona strona internetowa rozpoznaje przeglądarkę internetową, przy użyciu której została już wcześniej wywołana i podczas kolejnego wywołania może między innymi ułatwić użytkownikowi korzystanie z niej. Pliki cookie zapamiętują np. Twoje preferencje i dopasowują przeglądane na stronie internetowej oferty do Twoich osobistych zainteresowań i potrzeb. Sam możesz zdecydować, czy przeglądarka internetowa, z której korzystasz, będzie akceptować pliki cookie czy nie. Zapisane pliki cookie można usunąć korzystając z ustawień systemowych Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że niektóre funkcje stron internetowych mogą zostać ograniczone lub nawet zablokowane, jeżeli pliki cookie nie będą akceptowane. W momencie uruchomienia po raz pierwszy naszej oferty internetowej otrzymasz powiadomienie o stosowaniu plików cookie, które pojawi się w okienku informacyjnym.

 • Korzystanie z funkcjonalnych plików cookie

Stosujemy pliki cookie, należące do grupy plików cookie funkcjonalnych, dzięki czemu nasza oferta internetowa jest przyjazna dla użytkownika i funkcjonuje w prawidłowy sposób (pliki cookie konieczne 7 ze względów technicznych). Niektóre elementy naszej oferty internetowej wymagają, aby przeglądarka internetowa, z której pomocą przeglądasz naszą ofertę internetową, mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony. Dzięki funkcjonalnym plikom cookie można korzystać z poniższych funkcji lub zapisywać poniższe dane:

• Wybrane przez Ciebie ustawienia językowe,

• Zapisanie ustawień Twojej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nasza oferta internetowa zostaje zaprezentowana na Twoim urządzeniu w zoptymalizowany sposób,

• Zapisanie ustawień w celu zapewnienia optymalnych parametrów obrazu (np. dane dot. rozdzielczości monitora, z którego korzystasz),

• Równomierne ładowanie uruchomionej strony internetowej, co sprawia, że jest dostępna,

• Zapobieganie nadużyciom w związku z korzystaniem z oferty internetowej i usług poprzez rejestrację procesów logowania. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Stosowanie preferencji i plików cookie na potrzeby statystyk

Stosujemy także pliki cookie w celu badania preferencji oraz prowadzenia statystyk w związku z naszą ofertą internetową, co umożliwia nam dokonywanie analizy sposobu przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Pliki cookie, z pomocą których analizujemy, to jak serfujesz po naszych stronach internetowych, wykorzystują następujące dane:

• Wprowadzone przez Ciebie hasła wyszukiwania,

• Częstotliwość wywoływania stron,

• Czas odwiedzin na naszej stronie internetowej,

• Kolejność odwiedzania poszczególnych stron naszej oferty internetowej,

• Korzystanie z poszczególnych funkcji naszej oferty internetowej,

• Twój adres IP w postaci zanonimizowanej. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ posiadamy uzasadniony interes, tj. interes polegający na analizie, optymalizacji i ekonomicznym prowadzeniu naszej oferty internetowej.

 • Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia w odniesieniu do zapisanych danych w przypadku stosowania plików cookie

Pliki cookie zapisywane są na Twoim komputerze, z którego są do nas przesyłane. Dlatego też jako użytkownik posiadasz pełną kontrolę nas sposobem używania plików cookie. Dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Możesz zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz łącząc się z naszymi serwisami, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Więcej informacji: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

Możesz również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

 • Cookies dostawców zewnętrznych

Wykorzystujemy cookies analityczne i reklamowe dostawców zewnętrznych. Dzięki tym plikom możemy tworzyć ciekawe serwisy, dopasowane do Twoich oczekiwań. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące podmiotów trzecich, które dostarczają nam technologię opartą na Cookies:

• Google Zapoznaj się z: Polityką prywatności Google, Polityką Cookies Google, Polityką prywatności Microsoft

 • Przekazywanie danych firmom świadczącym usługi i pozostałym podmiotom trzecim

Na potrzeby naszych usług, a także w celu realizacji umowy, zatrudniamy różne przedsiębiorstwa świadczące usługi, np. w zakresie centralnego serwisu IT czy hostingu naszej oferty internetowej. Firmom tym przekazujemy dane niezbędne dla wykonania umowy. Twoje dane przekazane mogą być również innym usługodawcom, z których korzystamy. Są to banki obsługujące płatności, firmy telekomunikacyjne, windykacyjne, kurierskie, doradcy prawni czy podatkowi, audytorzy, operatorzy portali społecznościowych, inne podmioty związane z obsługą naszych klientów. Podstawę prawną dla przekazywania danych podmiotom świadczącym usługi stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Twoje dane osobowe przekazujemy także w pewnych okolicznościach podmiotom trzecim lub organom państwowym, o ile jesteśmy do tego zobowiązani przez te organy, lub jesteśmy do tego 9 uprawnieni, np. kiedy jest to konieczne w związku ze ściganiem przestępstw lub zabezpieczeniem i egzekucją naszych praw lub roszczeń. Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Przekazywanie danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (krajów trzecich) ma miejsce tylko w niezbędnym zakresie. Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG . Dokładamy należytych starań, żeby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek:

• z wsparciem IT

• z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram),

• z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

 • Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na naszej stronie internetowej znajduje się nasz adres e-mail, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe przekazane nam wraz z Twoim e-mailem.

Podstawę prawną dla przetwarzania Twoich danych w związku z otrzymaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli kontakt z nami podjęto w związku z zawarciem umowy lub jej realizacją, dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych ma miejsce w obu przypadkach jedynie w celu ich obsługi i odpowiedzi na zapytanie.

 • Holistic Sport Clinic w serwisach/na platformach społecznościowych

Ponieważ chcemy komunikować się z naszymi klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami, nasze strony można znaleźć w serwisach i na platformach społecznościowych (takich jak np. Facebook, Instagram, YouTube, Tik-Tok, Linked-in). Tam także informujemy o naszych usługach. Jeżeli przeglądasz te strony w danej sieci czy serwisie, obowiązują warunki handlowe i wytyczne w zakresie polityki prywatności danego operatora. Jeżeli w naszej Polityce prywatności nie podaliśmy innych informacji, oznacza to, że przetwarzamy dane tylko tych użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach serwisów społecznościowych.

 • Twoje prawa

Chcielibyśmy w tym miejscu wyjaśnić, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych. Jeżeli zechcesz skorzystać z któregoś z tych praw, możesz wysłać nam zwykłą wiadomość. W tym celu możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych. Nie skutkuje to dodatkowymi kosztami poza kosztami przesyłki zgodnie z obowiązującymi stawkami:

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Płaczącej Wierzby 158, 05-503 Wola Gołkowska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@holisticsportclinic.pl

W przypadku zapytania, dla Twojej własnej ochrony, zastrzegamy sobie prawo do pozyskania dalszych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli nie będziemy mieli możliwości identyfikacji Twojej osoby, odmówimy realizacji zapytania.

Twoje żądanie zrealizujemy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o wydłużeniu czasu realizacji żądania, jak i o jego przyczynach. Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy odmówić podjęcia działań.

Masz prawo do:

• informacji o danych zgromadzonych odnośnie Twojej osoby (art. 15 RODO)

• niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych dotyczących Twojej osoby (art. 16 RODO)

• usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO)

• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)

• przeniesienia danych (art. 20 RODO)

• do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

• złożenia skargi do organu nadzorczego; jeżeli jesteś zadania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony danych, możesz, nie tracąc prawa do innych środków prawnych, złożyć skargę do organu nadzorczego. Skargę możesz wnieść w szczególności do organu nadzorczego w kraju członkowskim Twojego pobytu (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Twojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/

 • Czy podanie danych jest niezbędne?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania ze świadczonych przez nas usług, np. do zawarcia z nami umowy lub rozpatrzenia Twojej reklamacji. Niepodanie przez Ciebie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług lub podjęcia innych działań. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują, podanie których danych jest niezbędne.

 • Zmiana zapisów polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania zapisów niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany wymogów ustawowych lub wprowadzania zmian w naszym serwisie, np. gdy zostanie zmieniona nasza oferta internetowa lub wprowadzimy inne usługi. Podczas Twoich ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej zacznie obowiązywać nowa polityka prywatności.

Stan na: marzec 2023.